Wat maakt een rechtsbijstandverzekering nu echt interessant?

Voor het merendeel van de bedrijven die er bestaan geldt dat ze op een zeker moment wel eens geconfronteerd zullen worden met een bepaalde gerechtelijke procedure. Dat is alles behalve fijn en wel om verschillende redenen. In eerste instantie heeft elk type van gerechtelijke procedure natuurlijk een beetje een wrange nasmaak. Het is dan ook alles behalve een pretje om je voor een rechter te moeten verantwoorden. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk ook nog eens zo dat gerechtelijke procedures gepaard gaan met veelal niet onaanzienlijke kosten. Door het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kan je er gelukkig wel voor zorgen dat deze kosten zoveel mogelijk binnen de perken blijven.

Wat is een rechtsbijstandverzekering precies?

Een rechtsbijstandverzekering is zoals de naam reeds aangeeft een verzekering welke je dient af te sluiten voor het dekken van de kosten die gepaard gaan met rechtsbijstand. Het is van belang om er rekening mee te houden dat een dergelijke verzekering niet alleen maar bestaat voor bedrijven, integendeel. Ook voor particulieren geldt in de praktijk dat ze op verschillende momenten en omwille van verschillende situaties geconfronteerd kunnen worden met het gerecht. Op het moment dat dit gebeurt komt de aanwezigheid van dit type van verzekering ongetwijfeld goed van pas. Denk dus zeker en vast niet alleen maar dat deze verzekering er is voor bedrijven. Ook particulieren kunnen er immers zeker mee zijn gebaat.

In welke verschillende vormen bestaat zo’n verzekering?

De rechtsbijstandverzekering is dus een verzekering die je op tal van verschillende manieren kan afsluiten. In eerste instantie is er de variant die door bedrijven kan worden afgesloten. Voor deze verzekering geldt dus dat alle gerechtelijke kosten waar een onderneming mee kan worden geconfronteerd kunnen worden verzekerd. Daarbij is het zo dat er op twee verschillende manieren te werk kan worden gegaan, namelijk:

 1. Je kan rekenen op advies en bemiddeling bij een juridisch conflict;
 2. Voor meer gespecialiseerde kennis wordt een externe advocaat aangesteld;

In beide bovenstaande gevallen zal de verzekeraar dus in ieder geval tussenbeide komen en zorgen voor een vergoeding van de kosten. Dit kan zeer interessant en ook belangrijk zijn. Heel wat bedrijven die in het verleden met een flinke rechtszaak zijn geconfronteerd zijn daar namelijk onderdoor gegaan. Zij worden in dat geval ook niet alleen maar geconfronteerd met de kosten van de rechtbank en een advocaat, maar vaak ook nog eens met deze van een gerechtelijke expert, etc. Al deze verschillende kosten samen leiden tot een ongelofelijk grote factuur die lang niet door alle bedrijven kan worden betaald, integendeel.

Een rechtsbijstandverzekering voor particulieren afsluiten

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het een vaak gehoord misverstand dat de rechtsbijstandverzekering enkel en alleen zou kunnen worden afgesloten door bedrijven. Juridische conflicten en gerechtelijke tussenkomsten zijn er uiteraard niet alleen maar voor bedrijven, maar ook voor privé personen. Ook op dit vlak kan het afsluiten van één van de rechtsbijstandverzekeringen op de markt een interessante uitweg bieden. Een dergelijke verzekering kan overigens in verschillende vormen worden afgesloten. We maken wat dit betreft dan ook een onderscheid tussen de polissen zoals hieronder aangegeven:

 • Algemene zaken voor consumenten;
 • Inkomen gerelateerde conflicten;
 • Conflicten met betrekking tot wonen;
 • Conflicten ontstaan in het verkeer;
 • Zaken met betrekking tot fiscaal recht en vermogen;

Voor elke specifieke rechtsbijstandverzekering er dient te worden gekozen is dus in de praktijk altijd afhankelijk van de potentiële risico’s die je loopt. Het spreekt voor zich dat het ook perfect mogelijk is om door middel van één verzekering verschillende potentiële schadegevallen te laten dekken. Let wel, des te meer polissen of dekkingen er aan de verzekering worden toegevoegd, des te duurder de verzekering zal gaan worden.

Let op met reeds lopende juridische conflicten!

Voor heel wat mensen geldt dat ze reeds geconfronteerd worden met een bepaald juridisch conflict nog voordat er sprake is van het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Dat is normaal en hoeft in de praktijk ook niet zo’n groot probleem te vormen. Wel is het zo dat je er in dit geval rekening mee dient te houden dat de rechtsbijstandverzekering geen tussenkomst zal verlenen. Voor alle rechtszaken die reeds lopende zijn of voor alle conflicten die bekend zijn geldt namelijk dat ze niet opgenomen kunnen worden in de verzekering die je nog moet afsluiten. Eigenlijk is dat ook niet meer dan logisch.

Betekent bovenstaande dat de verzekeraar je als gloednieuwe verzekeringnemer volledig in de kou laat staan? Uiteraard niet. In het merendeel van de gevallen is het dan ook zo dat je wel aanspraak kan maken op een bepaalde vorm van tegemoetkoming voor de juridische kosten die je moet maken. Hoeveel deze tussenkomst bedraagt is in de praktijk altijd afhankelijk van de verzekeraar en van het soort rechtsbijstandverzekering die je afsluit. Kijk hier voor meer informatie over waarom deze verzekeringsvorm echt nodig is.

Besparen op je rechtsbijstandverzekering doe je met deze tips!

Hoe interessant de rechtsbijstandverzekering ook mag zijn, het spreekt voor zich dat ze net als alle andere verzekeringen ook een bepaalde kostprijs met zich meebrengt. Deze kostprijs dient bovendien niet één keer, maar wel maandelijks te worden betaald. Dat is voor veel mensen, maar ook voor bedrijven een doorn in het oog. Zij worden immers wellicht reeds geconfronteerd met niet onaanzienlijke kosten waar deze dan nog eens bovenop komt. Gelukkig bestaan er ook verschillende mogelijkheden om de verzekeringspremie die je moet betalen voor je rechtsbijstandverzekering te drukken. Welke mogelijkheden dit precies zijn? Dat kom je te weten door middel van de hieronder terug te vinden informatie!

 1. Zorg ervoor dat je geen dekkingen afsluit waar je toch geen aanspraak op gaat maken;
 2. Let goed op de verzekerde waarde van de rechtsbijstandverzekering;
 3. Zorg voor het uitvoeren van een objectieve vergelijking tussen de verzekeraars;
 4. Is er sprake van een eigen risico of niet?

Voor het merendeel van de rechtsbijstandverzekeringen geldt dat er ook sprake is van een bepaald eigen risico. Door dit eigen risico enigszins te verhogen zal je kunnen vaststellen dat de premie behoorlijk kan worden gedrukt. Op deze manier bespaar je overigens uiteraard niet één keer, maar wel elke maand opnieuw. Sta dus zeker en vast even stil bij de voorwaarden van je verzekeringspolis en kies op die manier tijdens het rechtsbijstandverzekering vergelijken.