Tip: overwaarde aan (klein)kinderen schenken, terwijl u in uw huis blijft wonen

Als u uw huis een aantal jaren geleden of zelfs eerder hebt gekocht, is de kans groot dat er overwaarde op zit. Deze overwaarde kunt u benutten door de woning te verkopen en terug te huren. De overwaarde kunt u dan schenken aan (klein)kinderen. 

Wat zijn hier de voordelen van? 

  1. Blijven wonen en verhuizen wanneer u wilt

Na de verkoop van uw woning kunt u erin blijven zo lang u wilt. Op het moment dat u wilt verhuizen, bent u ook vrij om te gaan, zonder te moeten wachten op dat uw huis is verkocht. Dit is immers al gebeurd. Dit geeft een enorme vrijheid.

  1. Minder financiële verplichtingen

Door het wegvallen van uw eventuele hypotheek of lening, heeft u mogelijk meer financiële vrijheid. 

  1. Uw vermogen wordt liquide

Het vermogen dat in uw huis zit wordt na de verkoop omgezet in geld op uw bankrekening. Na het verkoopmoment, loopt u ook geen risico meer op waardedaling van uw huis. 

  1. De overwaarde

Via Levius kunt u de overwaarde schenken aan uw (klein)kinderen. volgens onderzoek van Anbo schenkt 18% van de mensen hun overwaarde van hun woning aan erfgenamen. 

Hoe werkt kopen en terughuren precies?

Levius kan u helpen met de constructie zoals die hiervoor is beschreven. Mocht u geïnteresseerd zijn in verkopen en terughuren, dan zal er eerst een selectiebeoordeling plaatsvinden, waarin wordt gekeken of er overwaarde op de woning zit en of uw huis en verdere situatie aan bepaalde andere eisen. Als de conclusie op basis hiervan positief is, kunt u langskomen voor een persoonlijk intakegesprek om te verifiëren of u alle opties goed heeft doorgedacht. In dit gesprek wordt de werkwijze van Levius op transparante wijze toegelicht. Dan volgt de taxatie door Troostwijk. Dit is een onafhankelijke partij. In principe zijn de taxatiekosten voor Levius, tenzij u het proces beëindigt. Als het proces doorgaat, krijgt u een aanbod dat gebaseerd is op de taxatiewaarde. Dit aanbod betreft ook de markthuur, die tevens genoemd wordt in het taxatierapport. In deze fase wordt ook een conceptversie van het huurcontract met u gedeeld. De laatste fase is de overdracht. Hierin vindt het tekenen van het koopcontract en de huurovereenkomst plaats. Daarnaast wordt de hypotheek vrijgekocht. De notaris zal het verschuldigde bedrag in één keer op uw rekening storten. Na de woningoplevering verzorgt Levius het onderhoud. 

Meer informatie en contactgegevens vindt u op Levius.nl.