Hoe ziet een geheimhoudingsverklaring voorbeeld er uit?

Binnen de zakenwereld komt het vandaag de dag ongelofelijk vaak voor dat er gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde geheimhoudingsverklaring. Een dergelijke overeenkomst staat ervoor garant dat bepaalde bedrijfsgeheimen bijvoorbeeld niet zomaar te grabbel worden gegooid. Bovendien is het ook nog eens zo dat een dergelijk contract ervoor moet zorgen dat er niet aan oneerlijke concurrentie wordt gedaan. In bepaalde situaties kan er worden vastgesteld dat gebruikmaken van een dergelijke verklaring ongelofelijk interessant kan zijn. Ben jij ook geconfronteerd met een dergelijke situatie en vraag je, je af of zo’n verklaring dan ook voor jou interessant kan zijn? Even een geheimhoudingsverklaring voorbeeld bekijken zorgt ervoor dat je meteen de gemiddelde inhoud van dit document kan ontdekken.

Wat is een geheimhoudingsverklaring precies?

Er bestaan voor een geheimhoudingsverklaring in de praktijk verschillende benamingen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook naar verwezen als zijnde een non-disclosure of een zogenaamde confidentiality statement. Het is in de praktijk zo dat ze op verschillende manieren kan worden toegepast. We maken op dit vlak een onderscheid tussen enerzijds een alleenstaand document en anderzijds een clausule die deel uitmaakt van een algemene overeenkomst. De belangrijkste vraag die je, je nu wellicht zal stellen heeft betrekking tot het verbod dat door middel van dit document kan worden opgelegd.

In principe is het in de praktijk zo dat het partijen altijd vrij staat om bepaalde informatie of inhoud vrij te verspreiden tenzij daarvoor een specifiek wettelijk verbod geldt. Komen de betrokken partijen echter samen overeen dat dit niet is toegestaan? Dan moet dit een sluitend document worden gegoten. Bij het bekijken van een geheimhoudingsverklaring voorbeeld zal meteen duidelijk worden welke zaken er allemaal in de overeenkomst dienen te worden opgenomen. Zo kan je er zeker van zijn dat je niets over het hoofd zal zien.

Wat moet er zeker in een geheimhoudingsverklaring worden opgenomen?

In het bijzonder wanneer je zelf een geheimhoudingsverklaring wenst op te stellen is het van belang om dit te doen op basis van een voorbeeld die op het internet is terug te vinden. Bij het bekijken van zo’n geheimhoudingsverklaring voorbeeld wordt direct duidelijk dat er zeer specifiek te werk moet worden gegaan. Dit betekent concreet dat het document moet voldoen aan de eisen zoals hieronder aangegeven:

  1. Definieer zeer duidelijk de informatie die niet mag worden verspreid;
  2. Verbindt indien mogelijk formaliteiten voor de vaststelling van eventuele overtredingen;
  3. Voorzie een duidelijk en bovendien ook hanteerbaar boetebeding;

Het komt in de praktijk ongelofelijk vaak voor dat er geheimhoudingsverklaringen worden opgesteld die niet aan alle standaardeisen weten te voldoen. Dat is vervelend, want in de praktijk kan er vaak worden vastgesteld dat dergelijke documenten hun doel compleet voorbijschieten. Wil jij ervoor zorgen dat, dat niet geldt voor jouw overeenkomst? Dan is je concreet baseren op een geheimhoudingsverklaring voorbeeld altijd interessant te noemen.

Zelf opstellen of toch maar uitbesteden?

In principe heb je met betrekking tot het opstellen van een geheimhoudingsverklaring twee verschillende mogelijkheden. In eerste instantie stel je ze zelf op waarvoor je gebruik kan maken van een bepaald voorbeeld die online is terug te vinden. Een andere mogelijkheid is om de opstelling van een geheimhoudingsverklaring uit te besteden aan een gespecialiseerde partij. Op deze manier heb je daar helemaal geen omkijken naar terwijl je over de hele lijn kan rekenen op een uitstekende zekerheid en betrouwbaarheid.