Een SLIM subsidie aanvragen: wat moet je weten?

Wanneer je met jouw organisatie geïnteresseerd bent om in te zetten op scholing en een leven lang ontwikkelen dan kan je in aanmerking komen van een SLIM subsidie. Deze subsidie krijg je niet zomaar, en daarom is het van belang om je te verdiepen in de vereisten. Om onder de SLIM regeling te vallen dient uw project in een van de vier categorieën te vallen. Welke categorieën dit zijn lees je later in dit artikel. Verder zal de doelgroep van de slim subsidie besproken worden en zullen belangrijke voorwaarden om een slim subsidie aan te vragen benoemd worden.

De SLIM regeling

Een SLIM subsidie is bedoeld voor projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling. De projecten die in aanmerking komen voor de regeling zijn onderverdeeld in vier categorieën. De vier categorieën zijn:

  1. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkelingsadviezen voor de werknemers in de onderneming.
  2. Het ontwikkelen en invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert om hun kennis, vaardigheden en professionele beroepshouding te ontwikkelen tijdens het werk.
  3. Het doorlichten van het bedrijf om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de behoefte naar scholing binnen de onderneming in kaart wordt gebracht.
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding.

Een SLIM subsidie aanvragen kan dus wanneer uw verkeert in een van deze categorieën en is zoals je kunt lezen erg breed inzetbaar. Voor wie de slim regeling nou precies bedoeld is zullen we nog verder toelichten.

Voor wie is de regeling?

Dit antwoord is vrij simpel. De regeling is namelijk bedoeld voor de gehele mkb. Mkb staat voor midden- en kleinbedrijf en hier vallen ondernemingen tot 250 werknemers onder. Daarnaast komen er ook nog een aantal werkgevers uit het grootbedrijf in aanmerking voor het aanvragen van een slim subsidie. Namelijk ondernemingen in de landbouw, horeca en recreatiesector. Daarbij bestaat de SLIM subsidie uit twee verschillende mogelijkheden, namelijk; individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsprojecten.

De voorwaarden van een SLIM subsidie.

De voorwaarden voor het aanvragen van een SLIM subsidie is verschillend voor de twee subsidiemogelijkheden. Zo is het maximum bedrag waarvoor subsidie aangevraagd kan worden voor individuele aanvragers €25.000,-. Het kleinbedrijf kan dan tachtig procent van de subsidie ontvangen. Om in aanmerking te komen voor dit maximale subsidiebedrag moeten de totale kosten van een project €31.250,- bedragen.

Voor projecten die in samenwerking gaan is het maximale subsidiebedrag hoger. Deze ligt op €500.000,-. Het subsidiepercentage is hier zestig procent voor alle betrokkenen. Om in een slim subsidie aan te vragen voor het maximum bedrag, moet het project €833.333,- kosten.

Voor meer informatie: https://www.leap.nl/